Blogi

Kemvit valikoitui Dastian pesuainetoimittajaksi vastuullisen ja ketterän liiketoimintansa ansiosta

Vastuullisuus ja siivoustoimialan kunnianhimoinen kehittäminen ovat jo vuosia olleet Dastian liiketoiminnassa kantavia teemoja. Dastialla vastuullisuus käsitetään laajasti kattamaan sekä luonnon, ympäröivän yhteiskunnan ja yksilön kannalta kestäviä liiketoiminnallisia valintoja, että yhteisön ja siinä toimivien yksilöiden kannalta moraalisesti ja inhimillisesti vastuullista toimintaa.

Yhtä lailla, siivouspalvelutoimialan ja Dastian oman toiminnan kehittäminen eivät ole aina suoraan sidoksissa yhtiön välittömiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, vaan jatkuva parantaminen nähdään kulttuurisesti itseisarvoisena, pitkällä aikavälillä hedelmällisenä toimintamallina. Näiden teemojen korostaminen ja näkyväksi tekeminen on tärkeässä roolissa myös Dastian toiminnallisesti tärkeimpiä yhteistyökumppaneita valittaessa.

Vuoden 2022 lopulla Dastia käynnisti laajan selvitysprosessin yhteistyökumppaneiden osalta, yhtiön strategisia tavoitteita, liiketoimintamallia ja arvoja tukevien yhteistyökumppaneiden tunnistamiseksi. Viimeisten vajaan 12 kuukauden aikana Dastia onkin käynnistänyt monta uutta yhteistyötä. Pesuaineiden osalta Dastian uudeksi kumppaniksi valikoitui keväästä 2023 alkaen toinen kotimainen avainlippuyritys, Kemvit Oy.

Aito kiinnostus toimialan kehittämiseen

Alavetelistä, Pohjanmaalta tuleva Kemvit kehittää ja valmistaa itse laajan kirjon puhdistusaineita KW-tuotemerkillä ammattikäyttöön. Vastuullisuus ja asiakaskeskeisyys korostuu matalan organisaation välittömyydessä ja vilpittömyydessä. Toimitusjohtaja Juuso Virhelaakson mukaan vastuullisuus näkyy Kemvitillä yksinkertaisesti, ”Emme selittele, vaan sanomme sen mitä teemme.”

Kemvitin historia ulottuu 1970-luvulle, mutta KW-tuoteperhe on ollut markkinoilla vasta 30 vuotta. Se on Virhelaakson mukaan lyhyt aika pesuainebisneksessä. ”Ihmiset ovat oppineet vasta nyt 2020-luvulla tuntemaan Kemvitin ja KW-tuotteet suuremmassa määrin. Yksi merkittävä asia oli Covid-19. Me emme rahastaneet käsihuuhteella, vaan pidimme yllä hyvän toimitusvarmuuden, joka kasvatti luottamusta meihin toimijana ja toi tunnettuutta tuotemerkillemme”, toimitusjohtaja arvioi. Esimerkki kuvaa hyvin yhtiön arvomaailmaa ja syitä siihen, miksi Dastia valitsi juuri Kemvitin kumppanikseen.

Dastialle kilpailutuksessa oli tärkeää löytää kumppaniksi pesuainevalmistaja, jonka riittävän laaja ja samalla selkeä tuotevalikoima palvelee ammattisiivouspalveluiden tuotantoa erilaisissa asiakaskohteissa ja tilatyypeissä. Dastian kehitysjohtaja Mika von Behrin mukaan kyvykkyys toimia pelkästään tavarantoimittajana tai tuotteiden valmistajana eivät olleet riittävät perusteet toivotun kumppanuuden rakentamiselle. ”Kemvitistä välittyi aito kiinnostus toimia Dastian yhteistyökumppanina ja kehittää toimintaa yhdessä. Myös tuotteiden kotimaisuus koettiin valinnassa hyvin ratkaisevaksi, ostohintojen ohella”, von Behr kiteyttää Dastian kriteeristöä.

Myös Juuso Virherlaaksolle on jäänyt vahva kuva prosessista ja yhteistyön ensiaskeleista Dastian kanssa, ”Pedanttia, se tulee ensiksi mieleen. Koen, että jo nyt hyvin välitön, kotoinen ja lämmin yhteys on muodostunut [välillemme]. Siitä tulee hyväksytty olo, joka tuntuu asialliselta, yhteiseltä tekemiseltä”, hän kertoo ja lisää, ”Dastia on merkittävä siivouspalveluiden tuottaja Suomessa. Koen ylpeyttä, että saamme toimittaa tuotteita Dastian oman asiakaspalvelun työkaluiksi.”

Mitä voimme odottaa yhteistyöltä tulevaisuudessa?

Jatkossa käytännössä kaikki Dastian ylläpitopito- ja perussiivouksen sekä henkilöhygienian kemikaalit tulevat siis KW-tuotesarjasta. Dastian ensisijaiseen valikoimaan on nostettu kymmenkunta KW-tuotetta, joiden soveltuvuutta ja kattavuutta Dastian työkohteissa tarkastellaan kriittisesti seuraavien kuukausien aikana. Kuvaa tuotteiden käyttökohteista, annostelusta ja muusta ohjeistuksesta on rakennettu ensi kädessä Kemvitin asiantuntemuksen kautta ja seuraavaksi Dastian tehtävänä onkin testata ’teoriaa’ käytännössä. Havaintojen pohjalta Dastian valikoimaa täydennetään tai muutetaan ja tarvittaessa voidaan lähteä jopa jalostamaan uusia tuotteita yhteistyössä.

Dastian liiketoiminta kehittyy asiakaskunnan eläessä ja kasvaessa vuosi vuodelta. Uudet toimialat tuovat uudenlaisia tarpeita, joita ei aina pystytä edes täysin ennakoimaan. Kemvitin eräänlainen ’palvelulupaus’ Dastialle piti kuitenkin jo kilpailutusvaiheessa sisällään mm. kestävän kehityksen edistämisen lisäksi palvelukokonaisuuden rakentamista ja kehittämistä Dastian tulevaisuuden tarpeisiin.

Mika von Behr uskookin, että ”tuotevalikoiman ohella Kemvitin siivousalan asiantuntemus vastaa hyvin sekä tämänhetkisiin että tulevaisuuden tarpeisiin Dastialla.” Kemvit kertoo panostaneensa palveluliikeyhteistyön kehittämiseen myös yhtiön avainrekrytointien kautta. Kemvit onkin varmasti monelle suomalaiselle siivouspalveluliikkeelle ihanteellinen pesuainetoimittaja: helposti lähestyttävä, vastuullinen, kehitysorientoitunut ja ketterä sekä taloudellisilla ja laadullisilla mittareilla vertailukelpoinen myös suurempien toimijoiden kanssa!