Blogi

Miten yrityssiivouksessa tulee ottaa koronavirus huomioon?

Uuden tyyppisen koronaviruksen aiheuttama pandemia jyllää maailmalla, ja Suomessakin olemme joutuneet tekemään useita yhteiskunnallisia sopeuttamistoimia epidemian ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Koronavirusepidemia vaikuttaa lähes kaikkien elämään hyvin monilla eri tavoilla eikä vähäisimpinä julkisten tilojen ja palveluiden sulkemisen kautta. Myös Dastialla olemme joutuneet reagoimaan nopeasti kehittyneeseen ja alati muuttuvaan tilanteeseen yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Koronavirus leviää pisaroina

Uuden tyyppinen koronavirus voi aiheuttaa eri ikäisissä ihmisissä vakaviakin hengitystieinfektioita. Tällä hetkellä oletetaan, että tartunnan saaneet voivat levittää tartuntaa myös ennen oireiden alkamista. Kuten useissa muissa hengitystieinfektioissa, tautiin sairastunut voi levittää tautia esimerkiksi yskiessään, aivastaessaan tai puhuessaan ns. pisaratartuntana. Taudin aiheuttajia voi jäädä myös erilaisille kosketuspinnoille, joista se voi levitä vaikkapa ihmiseen kasvojen koskettelun tai muuten puutteellisen hygienian kautta. Ajankohtaisin tieto koronaviruksesta ja sen leviämisestä löytyy THL:n sivuilta.

Mitä tämä sitten tarkoittaa siivoukselle? Yleinen korkea hygieniataso on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa pahimmillaan henkeä uhkaava sairaus on päässyt leviämään laajalti väestön keskuuteen. Hyvällä käsihygienialla ja puhtailla kosketuspinnoilla voimme edesauttaa sitä, ettei taudinaiheuttajat kulje ihmisestä toiseen huomaamatta. Tämä suojaa niitä henkilöitä, jotka viettävät tilassa aikaa esimerkiksi töiden tai välttämättömän asioinnin vuoksi. Hyvällä hygienialla voidaan helpottaa myös
tartuntaketjujen kartoittamista, sillä satunnaisen kontaktin todennäköisyys tartuttaa jää pienemmäksi ja mahdolliset karanteenitoimenpiteet voidaan ulottaa koskettamaan vain sairastuneen lähipiiriä.

Alustavat tutkimustulokset ovat antaneet rohkaisevia tuloksia siitä, että huolellisella siivouksella ja tarvittaessa tehdyllä säännöllisellä pintojen desinfioinnilla on huomattavia ehkäiseviä vaikutuksia koronaviruksen leviämiseen. Yleisten asiakastilojen siisteydellä voi siis olla suuri merkitys niin työntekijöiden kuin asiakkaiden suojaamisessa tartunnalta. Myös riskiryhmät saavat välillisesti parempaa suojaa tautia vastaan, kun taudinaiheuttajia on poistettu julkisten tai kaupallisten tilojen pinnoilta.

Miten Dastia pyrkii ehkäisemään taudin leviämistä?

Me Dastialla haluamme tehdä parhaamme, jotta kaikki voivat liikkua yhteiskunnassa turvallisesti ja hygieenisissä oloissa. Pidämme myös jatkuvasti silmällä erilaisten puhdistus- ja desinfiointiaineiden ja -välineiden tilannetta, jotta voimme varmistaa niiden riittävyyden kaikkiin asiakaskohteisiimme. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja olemme tiivistäneet yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme varmistaa korkean hygieniatason ja siten turvata asiakkaidemme tilojen turvallisuuden niissä asioiville ja työskenteleville. Lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota työntekijöiden ja työnjohdon ohjeistukseen ja tehneet tarkempia toimintamalleja kasvaneiden siivoustarpeiden varalta.

Olemme esimerkiksi ohjeistaneet siivoojiamme kiinnittämään erityistä huolellisuutta kosketuspintojen puhdistukseen ja desinfiointiin. Samalla myös puhdistusaineiden tehokkuuteen ja välineiden puhtauteen on kiinnitetty rityistä huomiota. Yleisestä hygieniasta ja työntekijöiden terveydestä huolehditaan tehostetun käsienpesun ja hanskojen vaihtamisen muodossa. Pidämme myös huolta siitä, että työntekijämme osaavat tarkkailla terveydentilaansa ja jäädä kotiin, mikäli ovat sairaana. Toisaalta nämä toimet ovat tärkeä osa ihan perustoimintaamme myös normaalitilanteessa.

Desinfioimalla erityisen puhdasta

Niissä kohteissa, joissa toiminta ei ole keskeytynyt olemme siis jopa nostaneet siivouskertoja ja siivoojan kohteessa käyttämää aikaa. Myös tyhjillään olevissa tiloissa suoritamme säännöllisiä, vaikkakin harvennettuja ylläpitosiivouksia, jotta tiloihin on mukavampaa palata tilanteen rauettua. Useissa siivouskohteissamme olemme myös asiakkaan pyynnöstä tehostaneet siivousta desinfiointien ja pintojen pyyhinnän osalta.

Lisäksi olemme jo nyt tehneet useissa asiakaskohteissamme perusteellisia tilojen ja pintojen desinfiointeja. Kiinnitämme näissä tehtävissä erityistä huomiota myös työntekijän suojaukseen, jotta voimme varmistaa erityisen korkean hygieniatason. Tilojen desinfiointeja teemme myös jatkossa yhä enenevissä määrin, sillä huolellisella desinfioinnilla voidaan vaikeuttaa taudin leviämistä pinnoilta ja ilmasta tilassa oleskeleviin tai liikkuviin ihmisiin.

Haluamme tehdä parhaamme, jotta asiakkaamme pystyisivät jatkamaan normaalia toimintaansa epidemiauhasta huolimatta ja väestö säilyisi mahdollisimman terveenä. Otathan yhteyttä Dastian henkilökuntaan osoitteessa dastia@dastia.fi mikäli sinulla on huolia tai kysymyksiä Dastian koronavalmiuksiin liittyen tai haluat tilata esimerkiksi desinfiointipesun omiin toimitiloihisi.