Blogi

Työlleen omistautunut Katja haluaa olla työntekijöiden tukena


Dastian Itä-Suomen aluepäällikkö Katja Nuuttinen

Rempseä ja vahvoja mielipiteitä alastaan omaava Katja Nuuttinen on ollut puhtausalalla koko työhistoriansa ajan. Katja aloitti ensimmäisessä työpaikassaan siivoojana konepajalla. Sen jälkeen hän on tehnyt siivoustyötä niin isoissa kuin pienissä organisaatioissa. Katja perusti aikoinaan oman yrityksen ja työskenteli sen parissa muutamia vuosia, kunnes toiminta loppui. Näistä lähtökohdista on Dastian uuden Itä-Suomen aluepäällikön rautainen ammattitaito rakennettu.

”En ole eläissään ollut semmoisessa haastattelussa!”
– Katja

Katja on ollut työuransa aikana monissa eri haastatteluissa ja esimiestyössä luonnollisesti rekrytoinut myös itse. Dastian haastatteluprosessi oli merkittävästi erilainen kuin Katjan aikaisemmat kokemukset rekrytoinneista. Haastattelu oli monivaiheinen ja piti sisällään paljon itsetutkiskelua. Katja kuvailee koko prosessia todella haastavaksi, mutta mielenkiintoiseksi. Vaikka paikkaa ei tästä yrityksestä olisi tullut, pelkkä haastatteluprosessi olisi ollut kokemuksena arvokas. Dastialla panostetaan työnhakuun, jotta löydetään motivoituneita ihmisiä sopiviin työtehtäviin, Katja arvioi.

”Haluisin olla niin paljon enemmän työntekijöiden tukena.”
– Katja

Katja valittiin hakijoiden joukosta Dastian uudeksi Itä-Suomen aluepäälliköksi. Alun perehdytyksen jälkeen kentällä uudelta aluepäälliköltä löytyy luovuutta ja uusia ratkaisuja arjen tilanteisiin. Katja kuvailee kuinka perehdytys antaa hyvät eväät kentälle, mutta vastaan tulee aina uudenlaisia haasteita, joissa tarvitaan hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Siivouskohteissa Katja antaa itsestään paljon työntekijöidensä hyväksi. Siivoojien hyvinvoinnista huolehtiminen ja heidän tukemisensa on Katjalle erittäin tärkeää.

Katja kertoo, että vastaanotto uutena työntekijänä on ollut erittäin positiivinen. Hän kuvailee omin sanoin, kuinka lähti tekemään aluepäällikön työtä aivan ”into piukeana”.  Työskentely on ollut haasteellista mutta mielekästä. Katja korostaa, että Dastian toiminta on erittäin hyvällä pohjalla ja organisaatiolla on kunnioitettava arvomaailma.

”Esimiehen rooli on tosi tärkeä siivoojille.”
– Katja

Uusi Itä-Suomen aluepäällikkö on ajanut siivouskohteista toiseen ja organisoinut omaa tekemistään reilun kuukauden ajan kentällä. Katjan mieleenpainuvin tilanne ensimmäisen kuukauden aikana oli erään kohteen siivooja. Uutena aluepäällikkönä Katjan tehtävänä oli lähteä tutustumaan alueen kohteisiin yksi kerrallaan. Eräässä työkohteessa siivooja ei ollut nähnyt Dastian esimiestä pitkiin aikoihin ja ilahtui kovasti, kun tapaaminen oli järjestynyt. Tästä iloisesta kohtaamisesta syntyi pitkiä keskusteluita, jossa käytiin läpi sekä työkohteen kuulumiset että keskustelua henkilökohtaisemmista asioista. Siivooja itse oli niin hyvillään tapaamisesta, että toivotti Katjan seuraavan kerran hänen luokseen saunomaan. Katja yllättyi positiivisesti kuinka tärkeää esimiehen läsnäolo saattaa toisinaan olla.

”Siivoojien pitää saada näkyä!”
– Katja

Katja kokee, että yleisesti ottaen ala on huonosti arvostettua, mutta asiakkaat, joille siivoustyötä tehdään, osaavat arvostaa palvelua. Hän kehottaakin siivoojia itse arvostamaan omaa työtään. Katja muistelee, että aikoinaan siivoojat eivät saaneet näkyä asiakasyrityksen tiloissa tekemässä työtä. Tähän päivään tilanne on onneksi muuttunut parempaan suuntaan ja siivoojat ovat nykyään osa yrityksen työympäristöä. Katja toteaa, että kun siivoustyö saa näkyä työympäristössä niin ihmiset ymmärtävät paremmin työn merkityksen ja etteihän kukaan voi silloin olla arvostamatta tätä työtä.

Katja on itse aikoinaan siivoojana toiminut näkyvänä vaikuttajana. Eräässä organisaatiossa Katjan siivouskohteita oli mm. eräs alakoulu. Siivousyrityksen työntekijöille järjestettiin kestävän kehityksen koulutusta, jonka innoittamana Katja halusi viedä viestin koulun oppilaille. Koulun puolesta asia järjestyi ja ryhmäksi valikoituivat 3.-6.-luokkalaiset. Teemana oli roskien kierrätys ja helpottaakseen oppilaita Katja teki jokaiseen jäteastiaan kuvalliset ohjeet mitä sinne tulisi kierrättää. Katja kertoo, että oppilaat olivat erittäin motivoituneita kierrätyksestä ja koulukin hyötyi taloudellisesti lajittelun avulla syntyneiden säästöjen kautta. Katja toimiikin itse loistavana esimerkkinä siitä, miten siivoojana voi päästä vaikuttamaan.

” Mä nään, että Dastiasta tulee vielä tunnettu!”
– Katja

Katja kertoo, että työssä motivoi onnistumiset. Uusien asiakkaiden löytäminen ja Dastian palveluiden yhteen sovittaminen on Katjalle mielekästä. Onnistumisia syntyy asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyydestä.

Katja arvioi, että Dastiasta on tulossa vielä todella tunnettu yritys ja Katja haluaa olla mukana rakentamassa sekä kehittämässä yhtiön toimintaa. Hän naurahtaa ja toteaa, ”mun täytyy päästä lämpimään jossain vaiheessa”, ja heittää samaan hengenvetoon huumorilla, että Dastia lähtee sitten hänen mukanaan ulkomaille!